Category: Classical

Mitt Testamente

Posted on by

8 comments

  1. Ved innmelding i «Foreningen Retten til en verdig død» får du tilsendt ditt personlige testament som bekrefter at det ikke skal settes inn ekstraordinære midler for å holde deg i live hvis du som følge av en uhelbredelig sykdom eller ulykke ikke lenger vil kunne få noen bevisst livsopplevelse, eller hvis et fortsatt liv vil være forbundet med store og varige smerter eller sterk og.
  2. Jag vill stötta forskningen i mitt testamente Ewa Persson är drabbad av hjärt-kärlsjukdom, men känner ändå tacksamhet och vill ge tillbaka till forskningen. Dagens forskning ger morgondagens vård, och därför skriver Ewa Persson in Hjärt-Lungfonden i sitt testamente.
  3. Skriv ditt goda testamente. Här hittar du kunskap, tips och idéer kring allt som rör testamenten. Vi erbjuder en gratis mall och rabatterad juridisk rådgivning. Vi gör det därför att vi hoppas att fler personer ska inkludera ideella organisationer i sina testamenten. Att det ska vara enkelt att gå från en god tanke till en god handling.
  4. Jag vill att mitt barnbarn ärver hälften av min förmögenhet. Och min son den andra hälften. Jag har ett gammalt testamente och där föhållanderna var 75/25%. Kan jag bara göra ett eget bevittnat tillägg till mitt gamla testamente eller måste jag göra om det?Tacksam för svar.
  5. MITT TESTAMENTE JAG H ET ER: JAG FÖ DD ES (P ER S N R): OCH JAG BOR PÅ (GATUADRESS, ORT): Här berättar jag hur min kvarlåtenskap ska fördelas då jag inte längre finns. Jag kan testamentera små och stora föremål såväl som pengar, aktier, fondandelar, fastigheter eller en procentandel av mina samlade till- gångar.
  6. Ett testamente ska vara skriftligt. Det räcker inte med att tala om för någon hur du vill ha det. När du skriver under ditt testamente måste det bevittnas av två personer. De får inte vara släkt med dig, eller vara någon som ska ärva dig. Förvara sedan ditt testamente på .
  7. – Det här är som mitt testamente och det allra sista jag skriver. Och då vill jag ge något tillbaka, visa alla erfarenheter som kvinnor givit mig. Det har varit så fantastiskt att ha glädjen att se människor växa. Inspirerande, framåtblickande och rörande.
  8. Jag förklarar härmed att följande förordnande utgör min yttersta vilja och mitt testamente och önskar att min kvarlåtenskap fördelas enligt följande: Till Svenska Röda Korset (org nr ) skänker jag: MITT TESTAMENTE. Created Date.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 2 »